RAPORT REUNIUNE DE PROIECT COMENIUS - AMALIADA, GRECIA „OUR RICH DIVERSITY IS OUR COLLECTIVE STRENGTH” 6-12 iunie 2014


În cadrul Proiectului Comenius „OUR RICH DIVERSITY IS OUR COLLECTIVE STRENGTH”, având numărul de referinţă 13–PM–166–BN–TR, a avut loc a treia reuniune transnaţională, la Şcoala Elementară nr.4 din Amaliada, Grecia. în perioada 6-12 iunie 2014. La reuniune au participat şcolile partenere din Polonia, Cehia, Turcia, România şi ţara gazdă, Grecia. Întâlnirea a vizat prezentarea/evaluare produselor realizate de fiecare şcoală parteneră până la momentul vizitei, organizarea unor activităţi de promovare a parteneriatului, prezentarea sistemului educaţional grecesc, valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale, ameliorarea competenţelor de comunicare în limba engleză-limba proiectului. S-au purtat discuţii despre website-ul comun, s-au stabilit strategiilor de acţiune şi perioada pentru reuniunea de proiect din Cehia.
Şcoala  Gimnazială ,,Grigore Silaşi" Beclean a fost reprezentată de o delegaţie formată din trei cadre didactice (Vasile Gabriel Rus-directorul instituției, Veturia Seserman- coordonator proiect, Carmen Valeria Szasz).
Programul reuniunii a fost stabilit de comun acord cu reprezentanții şcolii gazdă, dar şi cu coordonatorii de proiect din ţările partenere prin contacte realizate prin intermediul internetului (prin mail sau pe facebook).

02.06.2014

Cea dintâi zi a reuniunii a debutat cu  vizitarea şcolii. Delegaţiile au fost primite cu entuziasm de partenerii din Grecia. S-a vizitat şcoala, s-au purtat discuţii în legătură cu panourile Comenius realizate, s-au aflat detalii despre sistemul de învăţământ din Grecia şi despre specificul şcolii. Gazdele au prezentat un material PPT interesant despre specificul zonei.


Programul celei dintâi zile a reuniunii a continuat cu turul oraşului. Primul popas s-a făcut la una dintre bisericile ortodoxe din localitate unde după urările de bun venit şi informaţiile primite de la preoţi, s-a vizitat muzeul bisericii. 
Obiectivele turistice din centrul oraşului au fost  deosebit de apreciate. Istoria şi tradiţia se îmbinau armonios cu modernismul construcţiilor prezente.

Programul primei zile s-a finalizat cu un spectacol tematic la care au fost invitaţi reprezentenţi ai comunităţii, părinţi şi cadre didactice de la  şcolile din localitate. Gazdele au prezentat cântece, sporturi olimpice, dansuri tradiţionale. Seara s-a încheiat cu o ,,horă” grecească.
03.06.2014

Ziua a debutat cu o sesiune de lucru în şcoală. Partenerii au prezentat produsele realizate până în momentul vizitei, CD/ DVD-ul cu cântece din repertoriul copiilor, au purtat discuţii despre website-ul proiectului. Au fost evaluate activităţile derulate în primul an de proiect. Invitaţii au asistat la lecţii. Delegaţia României a participat la ora de Artă.

S-a vizitat Castelul Chlemoutsi. Acesta e considerat cel mai important castel din principatul de Ahaia. (Achaia ). A fost construit între anii1220 şi 1223. Chlemoutsi este situat în satul Kastro-Municipiului Killini- în Western Cape din Peloponez. Turul istoric a continuat la Muzeul arheologic din Elis şi s-a încheiat, spre seară, cu vizita la Muzeul de Folclor din Amaliada.
04.06.2014
În această zi s-a vizitat complexul arheologic Olimpia. În aceste locuri, s-au desfăşurat pentru prima dată, în anul 776 Î.Hr,  Jocurile OlimpiceVechea Olimpia reprezintă un complex extins, asemănător satelor olimpice de astăzi. Cele mai relevante zone au fost stadionul şi locul unde se aprinde flacăra olimpică, simbolul Jocurilor Olimpice de atâtea veacuri. Alături de site se afla Muzeul de Arheologie pe care l-am vizitat cu mult interes.

Turul educaţional a continuat cu vizitarea Muzeului de Tehnologie Greacă din staţiunea Katakolon. Muzeul aduce în prim plan peste 350 de invenţii uimitoare ale grecilor antici. Ziua s-a încheiat cu un spectacol oferit de elevii şcolilor din Amaliada.
05.06.2014

În acestă zi a fost programată vizitarea oraşului Patra (Patras), al treilea ca mărime din Grecia. In anul 2006 Patras a fost Capitală Europeană a Culturii. Oraşul se află la poalele muntelui Panachaikon, cu deschidere la Golful Patras. Numeroase obiective turistice stârnesc interesul vizitatorului. Am avut privilegiul de a vizita:
  • Crama ACHAIA CLAUSS- loc ce adăposteşte unele dintre cele mai renumite vinuri greceşti. 
  • Biserica SFÂNTUL APOSTOL ANDREI (Aghios Andreas) -cea mai importantă biserică din oraş, fiind dedicată patronului spiritual al oraşului, Sf. Andrei. De factură bizantină, Biserica SFÂNTUL ANDREI  din Patras, este cea mai mare biserica din Balcani.
  • Muzeul de Arheologie-găzduieşte o colecţie impresionantă de artefacte preistorice şi exponate, care reconstituie planul aşezării, descoperiri din agora – centrul comercial al oraşului antic, case particulare, sanctuare, cimitire, precum şi 6 mozaicuri de paviment, toate provenite din situl arheologic aflat în imediata apropiere.
  • Podul RIO-ANTIRIO care uneşte Rio-suburbia estică a Patrasului-de oraşul Antirrio. Podul reprezintă o cale de comunicaţie între peninsula Peloponezului cu partea continentală a Greciei.                                                             
06.06.2014

Ziua a debutat cu o sesiune de lucru în şcoală. Delegaţia şcolii noastre a asistat la o lecţie de istorie, stabilindu-se similitudini între aspecte ale Primului război mondial desfăşurat în ţara noastră cu cel din Grecia.
După discuţiile de evaluare legate de programul reuniunii din Grecia şi de stabilire a perioadei pentru mobilitatea transnaţională din Cehia (13-17 octombrie 2014) s-au înmânat certificatele de participare. Sesiunea de lucru din şcoală s-a finalizat în paşi de dans pe muzică grecească. 
A urmat întâlnirea cu oficialităţile locale.
Modul în care şcoala gazdă şi-a îndeplinit sarcinile a fost evaluat în mod pozitiv. Reuniunea de proiect din Grecia a fost nu doar o experienţă educaţională, ci şi una de viaţă.

Concluzii:
            Activităţile multiple şi diverse care s-au desfăşurat la Şcoala Elementară nr. 4. Amaliada, Grecia au creat atât pentru elevi, cât şi pentru profesori oportunitatea de a-şi dezvolta competențele şi aptitudinile lingvistice, civice, interpersonale, interculturale şi sociale, precum şi abilităţile artistice şi creative.

           Programul stabilit de gazde a oferit oportunitatea unui dialog intercultural, constituind o modalitate eficientă de a promova toleranţa şi respectul reciproc, fără să ţinem cont de graniţele care ne despart şi să trăim într-o unitate în diversitate, fiecare cu ce avem specific, să îmbogăţim astfel Europa, casa noastră, a tuturor.

Mobilitatea transnaţională a fost diseminată la următoarele adrese pe plan  local, regional:
dar și în presa din Grecia:


NOTĂ
            Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formarii Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

0 comentarii:

Copyright © 2013 Comenius Beclean