HĂRŢI/MAPS


Activitatea s-a derulat în aprilie 2015. 
Activitatea a vizat:
  • îmbogăţirea cunoştinţelor cu informaţii privind cultura, istoria, aşezarea geografică, tradiţia ţărilor partenere;
  • stimularea elevilor talentaţi la informatică, arte plastice, limba engleză;
  • consolidarea deprinderii de a muncii în echipă;
  • promovarea educaţiei interculturale şi a valorilor europene comune (toleranţa, respectul pentru alte culturi, diversitate culturală şi lingvistică) folosind abordări cross-curriculare.
Realizarea hărţilor a constituit totodată o adevărată lecţie de istorie, geografie, desen sau abilităţi practice.

0 comentarii:

Copyright © 2013 Comenius Beclean