Diversitatea culturală europeană, puterea noastră colectivăActivităţile derulate în cadrul proiectului multilateral  Comenius ,,Our rich diversity is our collective strength” au fost diseminate şi în publicaţia ,,DIDACTICA NOVA" 
,,Our rich diversity is our collective strength”(„Diversitatea noastră bogată, puterea noastră colectivă”) este titlul proiectului multilateral Comenius pe care Şcoala Gimnazială  ,,Grigore Silași” din Beclean îl derulează în parteneriat cu patru ţări europene: Turcia (coordonator), Polonia, Grecia și Cehia, pe durata a doi ani (septembrie 2013-iunie 2015). Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale.
            Proiectul vizează facilitarea dialogului intercultural şi promovarea multiculturalismului, cu scopul promovării înţelegerii, toleranţei şi respectului pentru diversitatea bogată ca forță colectivă, având ca obiective: îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin realizarea unor schimburi de experienţă şi bune practici cu cadre didactice şi elevi din instituţii similare din străinătate; formarea şi dezvoltarea unui spirit de respect faţă de valorile europene prin promovarea identității și culturii naționale din fiecare țară implicată în proiect; motivarea elevilor de a participa cât mai activ la activităţile şcolare şi extraşcolare; promovarea și îmbunătățirea competențelor digitale; dezvoltarea aptitudinilor comunicaționale în limba engleză, atât pentru elevi, cât și pentru profesori; implicarea activă a partenerilor sociali la viaţa şcolară prin stabilirea unor relaţii de parteneriat cu părinţii elevilor şi cu comunitatea locală. 
            Din echipa de implementare a proiectului ,,Our rich diversity is our collective strength” fac parte Vasile Gabriel Rus-directorul instituției, Veturia Seserman-coordonator proiect, Margareta Lazăr, Carmen Valeria Szasz, Ileana Cristea, Ecaterina Vîrtic. Pentru atingerea obiectivelor proiectului, se vor desfășura mai multe activităţi atât pe plan local, cât și european. Dintre activitățile derulate până în prezent în școală se pot aminti lansarea proiectului, realizarea panourilor Comenius despre țările partenere, concursul pentru alegerea celui mai reprezentativ logo pentru tematica proiectului, expoziția-concurs ,,Who am I?”, concursul ,,I want to know  more…”(,,Vreau să știu mai mult…”). Prin aceste activități elevii au încercat să-şi exprime cât mai bine viziunea vis-à-vis de proiect, urmărindu-se îmbinarea activităţilor lingvistice cu cele practice și folosirea limbii engleze în contexte autentice. S-a dorit ca elevii și cadrele didactice să caute informații cât mai multe și mai variate despre țările implicate în parteneriat, să găsească elementele comune, dar și diferențele dintre acestea și să evidențieze rolul parteneriatelor Comenius. Materialele pregătite de elevi, individual sau în echipă, au fost inedite, variate, interesante și au demonstrat că în şcoală există resurse bogate de imaginaţie şi creativitate.
            Un alt aspect important al implicării noastre în proiect l-au reprezentat cele două mobilități transnaționale realizate în octombrie, respectiv decembrie 2013, prima în Ucgoz-Besni, regiunea Adiyaman din Turcia și cealaltă la Przemyśl, Polonia. Programul reuniunilor stabilit de şcolile gazdă a constituit o modalitate eficientă pentru promovarea valorile culturale şi educative din fiecare țară parteneră și a oferit oportunitatea unui dialog intercultural. Activitățile au inclus ședințe de proiect, schimburi de materiale și discuții pe tema educației, ateliere de lucru, vizite la obiective de interes pentru tematica proiectului, întâlniri cu diferite oficialități. Vizitele tematice organizate de echipa Comenius în Turcia, respectiv Polonia  au reușit să îmbine două elemente: pe de o parte au familiarizat partenerii din proiect cu specificul local (așezare geografică, forme de relief, cultură, aspecte religioase, stil de viață, alimentație, particularitățile păstrării tradiției în regiunile vizitate), iar pe de altă parte, au reprezentat o modalitate de a descoperi elemente comune sau distincte în diversitatea culturală, socială sau economică a țărilor europene implicate în parteneriat. Elevii și cadrele didactice din cele cinci țări participante în proiect s-au implicat în toate activitățile reuniunii. Activitățile multiple și diverse au creat atât pentru elevi, cât și pentru profesori oportunitatea de a-și dezvolta competențele și aptitudinile lingvistice, civice, interpersonale, interculturale și sociale, precum și abilitățile artistice și creative (prin prezentarea de tradiții și obiceiuri din regiunea natală). Inedită a fost ora de limba engleză la care au participat elevii invitaţi la mobilitatea transnaţională din Polonia. Grupaţi în echipe multiculturale, au reuşit să  promoveze tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătoarea Crăciunului din ţara natală, identificând diferenţele şi asemănările culturale dintre ţările partenere.
Mobilitatea transnațională a elevilor români în Przemyśl,  Polonia a lăsat impresii de neuitat. Citez două dintre ele:
,,Mi-am dat seama că, deși eram din țări diferite, toți elevii am fost la fel de dornici de a experimenta și învăța lucruri noi. Am făcut schimb de informații cu ceilalți copii despre cum petrecem timpul liber, despre cum ne distrăm, despre activitățile școlare sau despre istoria fiecărei țări. Limba engleză ne-a ajutat să comunicăm, dar și să învățăm cuvinte din limba țărilor partenere proiectului.’’( Andrei Rodilă).
,,Proiectul Comenius ne-a deschis calea spre o lume necunoscută. Obiectivele turistice vizitate, dar și climatul familial din școala gazdă au făcut ca orașul Przemysl să rămână întipărit în mintea și sufletul meu . M-am întors acasă cu dorința, ca în viitor, noi toți, români, polonezi, cehi, turci și greci să reunim familia Comenius pentru un alt schimb de idei, gânduri, sentimente.”( Alisa Rus)
Detalii despre activitățile derulate în cadrul proiectului în acest interval se pot afla la adresa: http://comeniusbeclean.blogspot.ro/
            Prin implicarea activă în acest proiect, prin mobilitățile transnaționale, prin activitățile planificate și derulate, se dorește ca elevii și cadrele didactice- principalii beneficiari- să își dezvolte competențele digitale, aptitudinile comunicaționale în limba engleză și abilitățile necesare dialogului intercultural. Dimensiunile comune si cunoașterea reciprocă a culturilor din Europa, într-o societate bazată pe libertate, democrație, solidaritate și respect pentru diversitate, sunt componente esențiale  pentru cetățeanul european.


             Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formarii Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

             
            Coordonator proiect,
prof. înv. primar Veturia SESERMAN
Școala Gimnazială ,, Grigore Silași” Beclean

0 comentarii:

Copyright © 2013 Comenius Beclean