,,I want to know more…”-un concurs ineditVineri,10 ianuarie 2014, a avut loc finala concursului ,,I want to know more…” . 
Activitatea a fost diseminată la următoarele adrese:


http://www.rasunetul.ro/la-beclean-un-concurs-inedit 
http://bistritanasaud.transilvania-tv.ro/concurs-inedit-la-scoala-gimnaziala-grigore-silasi-din-beclean-galerie-foto/


,,Our rich diversity is our collective strength”(„Diversitatea noastră bogată, puterea noastră colectivă”) este titlul proiectului multilateral Comenius pe care Şcoala Gimnazială ,,Grigore Silaşi” din Beclean îl derulează în parteneriat cu patru ţări europene: Turcia (coordonator), Polonia, Grecia şi Cehia, pe durata a doi ani (septembrie 2013-iunie 2015). Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Pe parcursul celor doi ani de implementare se vor derula mai multe activităţi atât pe plan local, cât şi european. O astfel de activitate a fost concursul ,,I want to know more…”( ,,Vreau să ştiu mai mult…”). Din comisia de organizare a concursului au făcut parte: Seserman Veturia, Rus Vasile Gabriel, Lazăr Margareta, Szasz Carmen, Cristea Ileana. Organizată sub forma unui concurs pe clasă şi între clase, activitatea a constituit un real prilej de a acorda elevilor noştri posibilitatea de a-şi pune în evidenţă personalitatea, urmărindu-se îmbinarea activităţilor lingvistice cu cele practice şi folosirea limbii engleze în contexte autentice. S-au realizat postere, portofolii, prezentări PPT despre ţările implicate în parteneriat. În întrecerile pe clasă sau între clase au fost implicaţi 431 de elevi şi aproximativ 30 de cadre didactice ( coordonatori sau colaboratori). În finală au promovat 32 de elevi. Juriul format din cinci cadre didactice: Marcu Adina, Morar Alina, Mihai Ionela, Vîrtic Ecaterina şi Lorincz Lidia a apreciat originalitatea, creativitatea, elementele de noutate, exprimarea cât mai clară şi corectă în limba engleză. Finaliştii, împărţiţi pe grupe de vârstă, au fost susţinuţi de colegi, prieteni, părinţi sau bunici.
Prin implicarea activă în acest proiect, prin activităţile planificate şi derulate, se doreşte ca elevii şi cadrele didactice-principalii beneficiari- să îşi dezvolte competenţele digitale, aptitudinile comunicaţionale în limba engleză şi abilităţile necesare dialogului intercultural. Dimensiunile comune si cunoaşterea reciprocă a culturilor din Europa, într-o societate bazată pe libertate, democraţie, solidaritate şi respect pentru diversitate, sunt componente esenţiale pentru cetăţeanul european.,,Our rich diversity is our collective strength”(„Diversitatea noastră bogată, puterea noastră colectivă”) este titlul proiectului multilateral Comenius pe care Şcoala Gimnazială  ,,Grigore Silași” din Beclean îl derulează în parteneriat cu patru ţări europene: Turcia, Polonia, Grecia și Cehia, pe durata a doi ani (septembrie 2013-iunie 2015). Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale.
,,Prin implicarea activă în acest proiect, prin activitățile planificate și derulate, se dorește ca elevii și cadrele didactice-principalii beneficiari- să își dezvolte competențele digitale, aptitudinile comunicaționale în limba engleză și abilitățile necesare dialogului intercultural. Dimensiunile comune si cunoașterea reciprocă a culturilor din Europa, într-o societate bazată pe libertate, democrație, solidaritate și respect pentru diversitate, sunt componente esențiale  pentru cetățeanul european” a declarat prof. înv. primar Veturia Seserman.
Pe parcursul celor doi ani de implementare, pentru atingerea obiectivelor proiectului, se vor derula mai multe activităţi atât pe plan local, cât și european.  Relevant în acest sens  a fost concursul pe clasă și între clase ,,I want to know  more…”( ,,Vreau să știu mai mult…”). Evenimentul în cauză a constituit un real prilej de a acorda elevilor posibilitatea de a-şi pune în evidenţă personalitatea, urmărindu-se îmbinarea activităţilor lingvistice cu cele practice și folosirea limbii engleze în contexte autentice. S-au realizat postere, portofolii, prezentări PPT etc. individuale/ pe echipe despre țările implicate în parteneriat, despre caracteristici ale acestora sau despre importanța proiectului Comenius pentru Școala Gimnazială ,,Grigore Silași”. În competiție  au fost implicați 431 de elevi și aproximativ 30 de cadre didactice ( coordonatori sau colaboratori).  Activitățile premergătoare concursului ,,I want to know  more…” s-au derulat în perioada  noiembrie-decembrie 2013, iar vineri-10 ianuarie 2014-a  avut loc finala. Pentru această etapă au promovat 32 de elevi . Juriul format din cinci cadre didactice (Adina Marcu, Alina Morar, Ionela Mihai, Ecaterina Vîrtic și Lidia Lorincz)  a apreciat originalitatea, creativitatea, elementele de noutate, exprimarea cât mai clară și corectă în limba engleză. Finaliștii, împărțiți pe grupe de vârstă, au fost susținuți de colegi, prieteni, părinți sau bunici.Din comisia de organizare a concursului au făcut parte: Veturia Seserman, Vasile Gabriel Rus, Margareta Lazăr, Carmen Szasz și  Ileana Cristea.
Conform organizatorilor proiectului, detalii despre activitate se pot afla accesând blogul proiectului, la adresa: http://comeniusbeclean.blogspot.ro/2013/12/i-want-to-know-more.html .
Raimond Petruț

0 comentarii:

Copyright © 2013 Comenius Beclean