Diseminare- UN AN DE PROIECT

În 22 noiembrie 2014 a avut loc la Centrul de Documentare şi Informare  de la  Şcoala Gimnazială ,,Grigore Silaşi" şedinţa de instruire a coordonatorilor de proiecte europene din zona Beclean cu inspectorul şcolar de specialitate, prof. Ioja Ioan. Au participat aproximativ 25 de cadre didactice. La primul punct al întrunirii s-a prezentat materialul ,,Programul Uniunii Europene pentru educatie, formare profesionala, tineret si sport 2014-2020 ERASMUS +” şi s-au discutat aspecte concrete despre modalităţile de realizare ale unor astfel de proiecte.

Un alt moment al reuniunii l-a constituit prezentarea modului de implementare şi de realizare a obiectivelor proiectului multilateral Comenius  ,,Our Rich Diversity Is Our Collective Strength” /13–PM–166–BN–TR derulat de şcoala gazdă. Prin materialul multimedia realizat de echipa de proiect, s-au făcut cunoscute activităţile derulate atât la nivel local, cât şi în cadrul reuniunilor de proiect. Produsele realizate de elevi, cadre didactice sau părinţi (panourile Comenius; expoziţiile tematice; CD-ul cu 10 cântece din universul copiilor; poeziile sau eseurile având ca punct de plecare pacea, toleranţa, prietenia; cartea de bucate ,,Romanian traditional food; chestionarele despre diversitate aplicate elevilor) au contribuit la facilitarea dialogului intercultural, la promovarea înţelegerii, toleranţei, respectului pentru diversitatea bogată ca forță colectivă. Coordonatoarea proiectului, Seserman Veturia, a subliniat rolul parteneriatelor europene pentru elevi, cadre didactice, părinţi,şcoală, comunitate Prin implicarea activă în acest proiect, prin mobilitățile transnaționale, prin activitățile planificate și derulate, s-a urmărit ca toţi cei implicaţi să își dezvolte competențele digitale, aptitudinile comunicaționale în limba engleză și abilitățile necesare dialogului intercultural.

Materialul multimedia realizat de echipa de proiect a fost prezentat şi în luna decembrie 2014 la  şedinţa de lucru a celor 25 de consilieri educativi din zona Beclean de către profesorii metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud- Szasz Carmen  şi Marcu Adina.
Detalii în materialul următor:

0 comentarii:

Copyright © 2013 Comenius Beclean