RAPORT REUNIUNE DE PROIECT COMENIUS - LANŠKROUN, CEHIA „OUR RICH DIVERSITY IS OUR COLLECTIVE STRENGTH” 13-17 octombrie 2014În cadrul Proiectului Comenius „OUR RICH DIVERSITY IS OUR COLLECTIVE STRENGTH”, având numărul de referință 13–PM–166–BN–TR, a avut loc a patra reuniune de proiect, la Lanškroun -Cehia în perioada 13-17 octombrie 2014. La reuniune au participat şcolile partenere din Polonia, Grecia, Turcia, România şi ţara gazdă, Cehia. Întâlnirea a vizat organizarea unor activităţi de promovare a parteneriatului, prezentarea sistemului educaţional ceh,  valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale, ameliorarea competenţelor de comunicare în limba engleză-limba proiectului, stabilirea activităţilor şi produselor ce urmează a fi realizate conform tematicii proiectului. S-au purtat discuţii despre websiteul comun, s-au stabilit strategiilor de acțiune și perioada pentru reuniunea de proiect din România.
Şcoala  Gimnazială ,,Grigore Silaşi" Beclean a fost reprezentată de o delegaţie formată din cinci cadre didactice (Vasile Gabriel Rus-directorul instituţiei, Veturia Seserman, Carmen Valeria Szasz, Ileana Cristea, Ecaterina Vîrtic)
Programul reuniunii a fost stabilit de comun acord cu reprezentanţii şcolii gazdă, dar şi cu coordonatorii de proiect din ţările partenere prin contacte realizate prin intermediul internetului (prin mail sau pe facebook).


13.10.2014 

Cea dintâi zi a reuniunii a debutat cu  vizitarea şcolii gazdă. Delegaţiile au fost primite cu entuziasm de partenerii din Cehia. S-a vizitat şcoala, s-au purtat discuţii pe baza panourile Comenius expuse pe holurile instituţiei, s-au aflat detalii despre sistemul de învăţământ ceh şi despre specificul şcolii.
Prima parte a zilei a continuat cu un spectacol de cântece, teatru şi dans pregătit de elevii şcolii. Ziua s-a încheiat cu turul oraşului Lanškroun.

14.10. 2014 
Ziua a debutat cu un concurs interactiv, organizat în şcoală, la care au participat elevi şi cadre didactice. Grupaţi în echipe multinaţionale, participanţii au demonstrat cunoaşterea celor mai reprezentative aspecte ale ţărilor partenere. 

S-au organizat asistenţe la ore. Delegaţia României a participat la clase de învăţământ primar (limba cehă, matematică). Deosebit de impresionaţi am fost de faptul că toate clasele primare erau dotate cu calculatoare şi table interactive.

Programul a continuat cu vizitarea oraşului Litomysl. S-au vizitat:
-Castelul Litomysl, monument renascentist, considerat o adevărată bijuterie arhitectonică- se numără astăzi
printre cele douăsprezece monumente din Cehia incluse de UNESCO în lista sa de monumente şi obiective
de importanţă mondială. 
-Grădina mănăstirii;
-Piaţa Smetana s (orăşelul este şi locul de naştere al marelui compozitor Bedrich Smetana).


15.10. 2014
 În acestă zi a fost programată o excursie în Praga, capitala Cehiei, în centrul istoric al oraşului vechi. 
-Oraşul vechi, numit în cehă Stare Mesto (inclus în patrimonial UNESCO), a constituit scopul principal al vizitei noastre. Centrul istoric al Oraşului Vechi este dominat de Biserica Tyn. Cea mai interesantă clădire din Stare Mesto este primăria veche, datând din secolul al XIV-lea, care se compune din câteva clădiri apropiate, cu faţade gotice şi renascentist.  Cel mai frumos ornament al primăriei este ceasul astronomic considerat cel mai vechi mecanism de acest gen din Europa. Orologiul reprezinta atracţia turistică cea mai importantă. Mecanismul sau a fost construit in urma cu 600 de ani, dar este inca functional.
-Simbolul capitalei Cehiei este podul de piatră de peste Vltava, denumit ,,Podul Carol".
-Castelul regilor din Boemia domină Vltava de mai bine de 11 secole, fiind unul dintre cele mai importante obiective turistice din capitala Cehiei. ,,Străduţa de Aur" întregeşte Cartierul Castelului. Faimosul turn, ridicat pentru apărarea cetăţii, în acelaşi timp cu podul, a constituit principala intrare în Castelul din Praga.Mersul pe străzile cu clădiri vechi, impunătoarea fost asemeni unei ,, excursii în timp", o ,,plimbare prin secole".

16.10. 2014 
Programul zilei a debutat cu vizitarea Castelului Bouzov. 

Programul a continuat cu turul localităţii Olomouc- metropola importantă a regiunii Moravia- având o bogată tradiţie culturală, inclusiv în domeniul învăţământului reprezentat de a doua universitate ca vechime din Cehia. Ultimul popas a fost la crama Hustopece.

17. 10. 2014 
În aceasta zi programul a debutat cu o întrunire a coordonatorilor de proiect si a directorilor de şcoli. S-a stabilit perioada mobilităţii în România, adică intervalul 18-22 mai 2015. S-a discutat despre activităţile ce urmează a fi derulate, despre produsele Comenius ce vor fi realizate (schimburi de felicitări pentru sărbătorile de iarnă, calendar 2015 cu cele mai importante obiective istorice din fiecare ţară, booklet cu cei mai importanţi 10 sportivi din fiecare ţară parteneră, hărţi cu locuri istorice) şi despre siteul proiectului  http://ordiocs.wix.com/ordiocs.
După întrunire s-au eliberat certificatele de participare pentru fiecare delegaţie în parte.   


Programul a continuat cu prezentarea modalităţii de preparare a cafelei turceşti – demonstraţie făcută de coordonatoarea proiectului Nurhayat Şen- cu o activitate pentru învăţarea unor paşi de dans  şi cu vizitarea locului unde s-au făcut filmările pentru serialul Arabela.

Concluzii:
 Modul în care şcoala gazdă şi-a îndeplinit sarcinile a fost evaluat în mod pozitiv. Reuniunea de proiect din Cehia a fost nu doar o experienţă educaţională, ci şi una de viaţă. Programul stabilit de şcoala gazdă a fost echilibrat şi variat totodată, îmbinând activităţile pe tema proiectului cu excursiile de documentare. Invitaţii au avut ocazia să cunoască şi să admire locuri şi obiective de o mare frumuseţe şi importanţă culturală. Cele mai impresionante locuri vizitate au fost Litomysl şi Praga.
Reuniunea a demonstrat încă o dată beneficiile implementării proiectelor europene. Schimbul de experienţă a fost deosebit de eficient din punct de vedere profesional deoarece a permis cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii culturale, sociale şi lingvistice a partenerilor de proiect, dobândirea unor competenţe şi abilităţi personale şi de comunicare, lărgirea orizonturilor culturale şi educaţionale.

  Mobilitatea transnațională a fost diseminată la următoarele adrese pe plan  local, regional:
dar și în presa din Turcia:


 NOTĂ
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formarii Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

0 comentarii:

Copyright © 2013 Comenius Beclean