Lansarea proiectului şi echipa de implementare

„Our rich diversity is our collective strength” („ Diversitatea noastră bogată, puterea noastră colectivă” )a fost prezentat în cadrul Consiliului profesoral desfășurat la începutul lunii septembrie.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

Coordonator proiect: Seserman Veturia
Echipa de proiect: Rus Vasile Gabriel, Lazar Margareta, Szasz Carmen, Cristea Ileana, Vîrtic Ecaterina

0 comentarii:

Copyright © 2013 Comenius Beclean